Purkutyöt

Purkutyö tulee nykyisin melkein joka kolmannessa rakennettavassa omakotiprojektissa. Purkaminenkin on nykyisin hyvin tarkkaan säädeltyä toimintaa. On erityisen tärkeää tunnistaa haitta-aineet, jotta niitä ei päädy vääriin paikkoihin. Kun tontilla on purettava talo täytyy homma aloittaa Haitta-aine kartoituksella, jonka tekee ammattihenkilö, joka toimittaa näytteet auktorisoituihin laboratorioihin.

Mikäli purkaminen vaatii haitallisten aineiden käsittelyä täytyy muistaa, että se on luvanvaraista toimintaa. Lisäksi muiden jätteiden määrä ja laatu sekä loppukäsittelypaikka pitää ilmoittaa purkuluvassa. Purkulupaan tarvitaan myös lähinaapureiden kuuleminen.

Pyydä tarjous »

« Paluu